Τα αποτελέσματα της Έκθεσης του “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ” για το Τεμπλόνι

Ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων η οριστική παραλαβή της Έκθεσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» με τίτλο «Δειγματοληψίες αέρα στα επιλεγμένα σημεία – Χημικές αναλύσεις δειγμάτων αέρα – Έκθεση αποτελεσμάτων των χημικών αναλύσεων: 1η Περίοδος», η οποία αφορά στο παραδοτέο Π.2-1 για την 1η περίοδο δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων αέρα στην ευρύτερη περιοχή του Τεμπλονίου Κέρκυρας, με τις τιμές των μετρούμενων παραμέτρων να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Ακολουθούν τα συμπεράσματα και οι διαπιστώσεις όπως αποτυπώνονται στο κείμενο της έκθεσης του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»:

«1) Οι τιμές συγκέντρωσης συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που μετρήθηκαν στην περιοχή του Τεμπλονίου κατά την πρώτη περίοδο δειγματοληψιών κυμαίνονταν σε χαμηλά επίπεδα, παρόμοιες με αυτές που ανιχνεύονται σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και χαμηλότερες από αυτές που ανιχνεύονται στο κέντρο της Αθήνας.
2) Οι τιμές συνολικής τοξικότητας για ”παρόμοια με τις διοξίνες” PCBs (TEQ PCBs) και συνολικής συγκέντρωσης indicator PCBs που μετρήθηκαν στην παρούσα περίοδο ήταν σε χαμηλά επίπεδα για περιοχή με αγροτικές και αστικές δραστηριότητες.
3) Δεν μετρήθηκε υπέρβαση της οριακής συγκέντρωσης των PM10 (50 μg/m3 Οδηγία 2008/50/ΕC) σε κανένα σημείο δειγματοληψίας.
4) Όσον αφορά στα βαρέα μέταλλα, δε διαπιστώθηκαν σε καμία περίπτωση υπερβάσεις από τις θεσμοθετημένες τιμές συγκέντρωσης (As, Cd, Ni: 6 ng/m3, 5 ng/m3 και 20 ng/m3 αντίστοιχα ΕU DIRECTIVE 2004/107/EC και Pb : 1 μg/m3 ΕU DIRECTIVE 2008/50/EC).
5) Η συγκέντρωσή του benzo(a)pyrene σε όλα τα σημεία δειγματοληψίας ήταν χαμηλότερη από το ελάχιστο όριο ποσοτικοποίησης και την προτεινόμενη οριακή τιμή συγκέντρωσης το 1 ng/m3 (EU Directive 2004/107/EC).
6) Η συγκέντρωση του βενζολίου δεν ξεπέρασε την προτεινόμενη οριακή τιμή συγκέντρωσης 5 μg/m3 (ημερολογιακό έτος) (Οδηγία 2008/50/ΕC) σε κανένα από τα δείγματα που ελήφθησαν στα υπό εξέταση σημεία.

Να σημειωθεί ότι κατά την περίοδο των δειγματοληψιών παρατηρήθηκε ότι στο Λιβάδι Ρόπα (39°37’13.6″N 19°48’28.3″E) γινόταν σε καθημερινή βάση παράνομες ανοικτές καύσεις απορριμμάτων και άλλων υλικών προφανώς για την εξόρυξη μετάλλων προς πώληση.

Κατά την καύση απορριμμάτων παράγονται σημαντικές ποσότητες επιβλαβών χημικών ουσιών επικινδυνότερες των οποίων είναι οι διοξίνες, οι πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες, τα βαρέα μέταλλα. Όλες αυτές οι ουσίες μολύνουν τον αέρα, εναποτίθενται στο έδαφος, στα φυτά, στα επιφανειακά νερά και τέλος καταλήγουν στα ζώα, όπου και βιοσυσωρεύονται και τελικά στα τρόφιμα.

Από προηγούμενες μελέτες του Εργαστηρίου Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης Διοξινών σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι γνωστό ότι υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση στα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα σε απόσταση έως και 5 χλμ από την εστία της πυρκαγιάς, με την επιβάρυνση να μειώνεται αυξανομένης της απόστασης και να εξαρτάται από τον όγκο των απορριμμάτων, την έκταση και τη διάρκεια των καύσεων και την κατεύθυνση του αέρα.

Για τον λόγο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην δειγματοληψία και ανάλυση των κτηνοτροφικών και των ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας.»

Υπενθυμίζουμε ότι η Προγραμματική Σύμβαση, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», αφορά στην ολοκληρωμένη διερεύνηση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, των υπογείων υδάτων, των κτηνοτροφικών και των ελαιουργικών προϊόντων στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας μέσω της διενέργειας εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και έχει χρονική διάρκεια 3 χρόνια, με την ολοκλήρωση αυτής να πραγματοποιείται το καλοκαίρι του 2024. Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται οι εκθέσεις που αφορούν στην 1η περίοδο δειγματοληψιών και χημικών αναλύσεων υπογείων υδάτων και εδαφών, ενώ εντός του 2023 θα ακολουθήσουν οι αντίστοιχες εκθέσεις που αφορούν στην ποιότητα κτηνοτροφικών και ελαιουργικών προϊόντων.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.