Δικαιοσύνη και Όρια: Η Διαχρονική Σχέση και οι Σύγχρονες Προκλήσεις .Του Σπύρου Άνδρεϊτς

… Τα δημοκρατικά πολιτικά συστήματα, σχεδιασμένα να στηρίζουν τη δικαιοσύνη, την ισηγορία και την ισονομία, ενσωματώνουν την έννοια των ελέγχων

Περισσότερα

Η Αινιγματική Φύση της Ελευθερίας: Υπερβαίνοντας τον τυφλό Ντετερμινισμό Του Σπύρου Άνδρεϊτς

Δεν υπάρχουν γενετικοί παράγοντες που μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα από το περιβάλλον. Ένα χαρακτηριστικό αναδύεται μόνο από την αλληλεπίδραση γονιδίων

Περισσότερα

Εκτεταμένο λεξιλόγιο και νοημοσύνη. Του Σπύρου Άνδρεϊτς

… Ένα από τα κύρια γνωρίσματα που ξεχωρίζουν τα υψηλής νοημοσύνης άτομα είναι το εύρος του ατομικού τους λεξιλογίου…οι λέξεις

Περισσότερα

Μεγάλα μυθιστορήματα:Θησαυροί ψυχολογικών ενδοσκοπήσεων.Του Σπύρου Άνδρεϊτς

` …Σε αντίθεση με τον ωκεανό των επαναλαμβανόμενων και ανούσιων μικροφράσεων που καθημερινά και πληκτικά αναπαράγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Περισσότερα

Φιλία. Βασικός πυλώνας για την κατάκτηση τής ευδαιμονίας.Του Ιωάννη Ρεβύθη

Στα Ηθικά Νικομάχεια ο Αριστοτέλης συμβουλεύει τον γιό του Νικόμαχο για την κατάκτηση της ευδαιμονίας. Πραγματευεται το ερώτημα “τι είναι

Περισσότερα

Φτιάξε κι εσύ ένα Ίδρυμα η έστω ένα Ινστιτούτο, μπορείς!!

Άλλο ένα Ινστιτούτο προστέθηκε στα ήδη γνωστά, που ως γνωστόν… μοναδικός τους σκοπός είναι η παραγωγή πολιτικής “σκέψης” με “ιδέες

Περισσότερα

Φανατική Ένταξη ή Ελεύθερη Σκέψη; Η Ευθύνη Του Πνευματικού Ανθρώπου Του Σπύρου Άνδρεϊτς

…επιλεκτικά προβάλλουν ασύνδετα θραύσματα πληροφοριών που ευθυγραμμίζονται με τις δικές τους μόνο ιδεολογικές προκαταλήψεις, αποσιωπώντας και  καταπνίγοντας εντελώς την πλημμυρίδα

Περισσότερα