Αλλαγές στον χάρτη για τα υπεράκτια αιολικά – Ποιες περιοχές κόβονται. Εκτός τα διαπόντια νησιά.

Από τη συρρίκνωση και τη μετατόπιση οικοπέδων στην οριστική απένταξη και στη μετάθεσή τους σε μεταγενέστερη φάση ανάπτυξης προχωράει το

Περισσότερα