Το Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Νεκτάριου

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

Εἰσερχόμεθα στόν νέο χρόνο πού ἡ γενναιοδωρία τοῦ Θεοῦ ἐπιτρέπει νά ζήσουμε. Καλούμαστε νά μή μείνουμε μόνο στίς εὐχές ἤ στήν ἀνταλλαγή τῶν δώρων, ἀλλά νά ἀναλογιστοῦμε τήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Καί εἶναι εὐλογία ἀπό τόν Θεό τό γεγονός ὅτι κάθε ἀλλαγή τοῦ χρόνου συνδέεται μέ τόν ἑορτασμό τοῦ μεγάλου Ἀγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, Βασιλείου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας, ὁ ὁποῖος στό δικό του σύντομο πέρασμα ἀπό τή ζωή μᾶς ὑπέδειξε τόν τρόπο, ὥστε αὐτή νά ἔχει νόημα αἰώνιο. Μᾶς ἄφησε παρακαταθήκη τήν λατρεία πρός τόν Θεό, ὅπως αὐτή διαφαίνεται στήν θεία λειτουργία πού ὁ Ἅγιος συνέθεσε καί τελοῦμε στήν ἐκκλησιαστική μας ζωή δέκα φορές τόν χρόνο. Τήν ἔμπρακτη ἀγάπη, ὅπως αὐτή διεφάνη ἀπό τήν Βασιλειάδα, τήν λαμπρή πολιτεία γιά τούς πτωχούς, τούς ἀσθενεῖς, τά ὀρφανά παιδιά πού ὁ Ἅγιος ἔχτισε καί συντήρησε. Τά περίφημα κείμενά του, ἀπό τά ὁποῖα μποροῦμε νά ἀντλήσουμε πολλά μηνύματα γιά τόν ἑαυτό μας μέσα στόν χρόνο.

Μᾶς προτρέπει λοιπόν ὁ Ἅγιος στόν λόγο του «Περί τοῦ ὅτι δέν πρέπει νά προσκολλώμαστε στά βιοτικά πράγματα»[1] νά ἀναλογιστοῦμε ὅτι εἶναι «ὁδός ἡ ἀνθρώπινη ζωή», στήν ὁποία καλούμαστε νά περπατοῦμε κατά τόν νόμο τοῦ Κυρίου. Νά ἀπομακρύνουμε ἀπό αὐτή τήν ὁδό κάθε ἀδικία. Νά ἐπιζητοῦμε τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία μᾶς φωτίζει καί μᾶς δίδει δύναμη. Καί, γιά νά εἶναι ἡ πορεία μέσα στόν χρόνο πορεία μέ νόημα καί ἐλπίδα ἀγάπης καί αἰωνιότητος, ἄς ἀκούσουμε τά λόγια τοῦ Ἁγίου: «Ἡ παροῦσα ζωή ἔχει ἁπλωθεῖ ὡς κάποιος συνεχής δρόμος καί πορεία πού ἔχει κατανεμηθεῖ, ὡσάν σέ σταθμούς, σέ ἡλικίες. Ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς, ἀπό τήν στιγμή πού θά ξεγλιστρήσει ἀπό τούς μητρικούς κόλπους, θά προσδεθεῖ στήν ροή τοῦ χρόνου. Δέν μπορεῖ, ἀκόμη κι ἄν τό θέλει, νά ἐπανέλθει στήν ἡμέρα πού πέρασε. Τίποτε ἀπό τά τερπνά τοῦ βίου δέν γίνεται ἀληθινά δικό μας. Αὐτός λοιπόν πού σκέπτεται ἄριστα, θά φροντίσει πολύ τήν ψυχή του καί θά προσπαθήσει μέ ὅλα τά μέσα νά τήν διατηρήσει καθαρή καί γνήσια. Καί γιά τά παρόντα ἄς θυμόμαστε τόν ὡραῖο λόγο τοῦ ψαλμωδοῦ: ‘ἐπίρριψον ἐπί Κύριον τήν μέριμνά σου καί αὐτός σέ διαθρέψει’[2].Ἄς ἀγαπᾶμε καί ἄς ἐμπιστευόμαστε τήν σοφία τοῦ Θεοῦ καί ἄς δεχόμαστε μέ χαρά ὅ,τι μᾶς δίδει».

Μέ αὐτές τίς σκέψεις στό κατώφλι τῆς νέας χρονιᾶς, σᾶς εὔχομαι πατρικῶς καί ὁλοκαρδίως, ὁ Δοτήρ τοῦ χρόνου καί τῆς ζωῆς μας Κύριος ὁ Θεός, διά πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί τοῦ προστάτου τοῦ τόπου μας Ἁγίου καί θαυματουργοῦ Σπυρίδωνος, νά δίδει ὑγεία, πνευματική καρποφορία καί ἀντοχή στήν ζωή τόσο τήν δική σας ὅσο καί τῶν οἰκείων σας! Καλή χρονιά!

 

Μετά πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *