Το Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Μητροπολίτη Κερκύρας κ. Νεκτάριου

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί, παιδιά μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπημένα,

«Θεός ὤν εἰρήνης, Πατήρ οἰκτιρμῶν, τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τόν Ἄγγελον εἰρήνην παρεχόμενον, ἀπέστειλας ἡμῖν»[1]. Τά φετινά Χριστούγεννα βρίσκουν τόν κόσμο μας σέ μεγάλη ἀναστάτωση. Στά μέρη ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός ὁ πόλεμος, ὁ θάνατος, ἡ προσφυγιά, ἡ λύπη κυριαρχοῦν.  Πόνος ἀγγίζει τίς καρδιές μας καί  ἀναρωτιόμαστε, ἰδίως κατά τήν ἅγια αὐτή ἡμέρα, τήν “Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν”[2], τί κάνει τόν κόσμο νά παραμένει στήν κατάσταση τοῦ μίσους, τῶν συγκρούσεων, τοῦ θανάτου, τί δέν ἀφήνει τήν εἰρήνη νά κυριαρχήσει στή γῆ;

Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στήν διάθεση τῶν καρδιῶν μας. Γιά ὅσους πιστεύουμε στόν Γεννηθέντα Κύριο ἡ εἰρήνη εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος[3]. Δίδεται σέ ὅποιον θέλει νά προσλάβει τό μήνυμα, τήν ἐμπειρία, τήν βεβαιότητα ὅτι ὁ κόσμος ἄλλαξε ριζικά. Ἡ Ἱστορία ἄλλωστε χωρίστηκε σέ δύο περιόδους, τήν πρό Χριστοῦ καί τήν μετά Χριστόν.  Ὁ πιστός ἄνθρωπος δέν εἶναι μόνος του, καθώς μαζί του πορεύεται ὁ Θεός πού ἔγινε ἄνθρωπος.  Δέν ἰσχύει τό δόγμα “ἄν θέλεις εἰρήνη, ἑτοιμάσου γιά πόλεμο”, ἀλλά τό “ἀπόκτησε τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ καί χιλιάδες ἄλλοι θά τήν βροῦνε κοντά σου”[4]

Ἡ εἰρήνη εἶναι πνευματική κατάσταση.  Δίδεται σέ ἐκείνους πού θέλουν νά ἀγαποῦνε τόν συνάνθρωπό τους καί δέν καθιστοῦν κέντρο τῆς ζωῆς καί τοῦ κόσμου τόν ἑαυτό τους. Δίδεται σέ ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά μήν κυριαρχεῖ ἡ αὐτοδικαίωση τοῦ θελήματός τους, ἀλλά ἡ ταπείνωση, ἡ συγχωρητικότητα, ἡ φροντίδα γιά τόν ἄλλον, ὁ διάλογος, ἡ καταλλαγή. Δίδεται σέ ἐκείνους πού ζοῦνε τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία ὡς ἀφετηρία μεταμορφώσεως τῆς καρδιᾶς τους καί ἐπιζητοῦν τόν σύνδεσμο τῆς εἰρήνης πού παρέχει τό Ἅγιο Πνεῦμα[5]. Δίδεται σέ ὅσους ἀρνοῦνται νά ἀποδεχθοῦν καί νά υἱοθετήσουν τήν ἀδικία, τήν βία, τό κακό, τήν ἐκμετάλλευση, τίς ἀνισότητες, τήν ἀδιαφορία γιά τόν συνάνθρωπο καί κάνουν ὅ,τι περνᾶ ἀπό τό χέρι τους γιά νά δείξουν ἀγάπη.  Ἄν ξεκινήσουμε λοιπόν ἀπό τήν εἰρήνη τῆς καρδιᾶς, τότε ἔχουμε τίς προϋποθέσεις ὡς κοινωνία, ὡς λαοί, ὡς ἀνθρωπότητα νά δοῦμε καί τίς διαμάχες καί τούς ἀνταγωνισμούς μεταξύ μας διαφορετικά.

Τούτη τήν εὐλογημένη ἡμέρα ἄς στρέψουμε τόν νοῦ μας στήν Βηθλεέμ. Ἄς θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά μήν κυριαρχοῦν στήν ζωή καί τόν κόσμο μας τό σκοτάδι τοῦ θανάτου, ἡ ἁμαρτία πού εἶναι ἡ ἀποτυχία μας νά ἐμπιστευθοῦμε τόν Θεό καί ἡ πλανερή ἐπιθυμία νά κάνουμε ἀπό μόνοι μας τόν ἑαυτό μας θεό. Ἄς ζητήσουμε τήν εἰρήνη πού Ἐκεῖνος μᾶς παρέχει. Ἄς ἐπιλέξουμε τό φῶς τῆς Θεογνωσίας καί ἄς μή μείνουμε στήν μάταιη αἴσθηση ὅτι οἱ δικές μας γνώσεις καί δυνάμεις ἀρκοῦν. Τά ὅπλα πού κατασκευάζουμε ἄλλωστε, γιά νά τά χρησιμοποιοῦμε  εἰς βάρος τῶν ἄλλων, εἶναι γεννήματα τῆς δικῆς μας ὑπερηφάνειας καί διαθέσεως νά ἐπιβληθοῦμε, χωρίς νά ὑπολογίζουμε τόν πόνο καί τόν θάνατο τῶν συνανθρώπων μας. Ἄς ἐπιλέξουμε νά διαχειριζόμαστε τίς διαφορές τοῦ χαρακτῆρα μας στήν οἰκογένεια καί σέ κάθε σχέση μέ τήν ὑπομονή καί τήν συγχωρητικότητα. Κυρίως ὅμως μέ τήν ὑπενθύμιση ὅτι ὅταν ὁ Χριστός εἶναι παρών, νικᾶ ἡ ζωή καί ὄχι ὁ θάνατος!

Χριστός ἐγεννήθη! Ἀληθῶς ἐγεννήθη, ἀδελφοί! Χρόνια πολλά σέ σᾶς, στίς οἰκογένειές σας, στόν τόπο μας, στόν κόσμο ὅλο!

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *