Το μέλλον της περιφερειακής ανάπτυξης. Γράφει ο Κωστής Παυλίδης

Στο παρών άρθρο θα αναφερθούμε στην διάσταση της περιφερειακής πολιτικής που ασκείται μέσα σε ένα ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο

Περισσότερα