Η τεκμαρτή φορολόγηση δεν πατάσσει την φοροδιαφυγή, απλά πλήττει τους μικρότερους. Γράφει ο Σπύρος Σκιαδόπουλος*

Η κυβέρνηση αποφάσισε να θεωρεί ως τεκμαρτό φορολογήσιμο εισόδημα όλων των ελεύθερων επαγγελματιών τον ετήσιο κατώτατο μισθό, όπως εκάστοτε ισχύει,

Περισσότερα