Συμμετοχή του Ιονίου Πανεπιστημίου σε σεμινάρια συμπερίληψης και πολυμορφίας

Στις 2 και 3 Νοεμβρίου, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια Κατερίνα Καμπάση και ο Ιδρυματικός Συντονιστής

Περισσότερα