Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης (ΚΕΔΙΜΑ) του Ιονίου Πανεπιστημίου παρουσίασε δύο νέες δράσεις κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους

Περισσότερα