Δράση καθαρισμού και ανακύκλωσης ΑΕΕΚ (μπαζών) στη Βόρεια και Κεντρική Κέρκυρα απο την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, ώρα 11:00, ξεκινάει δράση καθαρισμού και ανακύκλωσης των συλλεγόμενων αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων από περιοχές

Περισσότερα

ΑΝΑΣΑ: Τα σκάνδαλα στη διαχείριση των απορριμμάτων με όχημα τον αμαρτωλό ΦΟΔΣΑ συνεχίζονται, σειρά έχει η Ζάκυνθος.

Επερώτηση προς κ. Περιφερειάρχη. Ο ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων είναι γνωστό πως πρόκειται για ένα νομικό εξάμβλωμα που στήθηκε και λειτουργεί

Περισσότερα