Απελευθερώνεται η αγορά των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

Απελευθερώνεται η αγορά των ΚΤΕΛ, σε δημόσια διαβούλευση έθεσε έως τις 9 Σεπτεμβρίου το σχετικό νομοσχέδιο το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το νομοσχέδιο “Δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών”, το οποίο προβλέπει τη διενέργεια διαγωνισμών για την ανάθεση των δρομολογίων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Μεταφορών, με το παρόν σχέδιο νόμου προωθείται η αντικατάσταση διατάξεων, με νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 1370/2007.
Για τις τακτικές οδικές αστικές και υπεραστικές επιβατικές μεταφορές προβλέπεται ως αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών ανά γεωγραφική περιοχή και την ανάθεση των συμβάσεων το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ενώ την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων θα έχουν οι “Αρμόδιες Τοπικές Αρχές” και συγκεκριμένα οι Περιφέρειες της χώρας στην περιοχή ευθύνης τους.

Πως θα διεξάγονται οι διαγωνισμοί
Οι διαγωνισμοί για την ανάθεση των δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών προκηρύσσονται ως εξής:

α. Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η παροχή των τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών εκτελείται από έναν συγκοινωνιακό φορέα, προκηρύσσεται ενιαίος διαγωνισμός για το σύνολο των τακτικών υπεραστικών, ενδοπεριφερειακών και διαπεριφερειακών γραμμών, και, αν υφίστανται, και αστικών γραμμών και ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος για το σύνολο του έργου.

β. Για τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες η παροχή των τακτικών υπεραστικών γραμμών εκτελείται από έναν συγκοινωνιακό φορέα και η παροχή των τακτικών αστικών γραμμών εκτελείται από άλλον συγκοινωνιακό φορέα, προκηρύσσονται δύο διαγωνισμοί, δηλαδή, ένας για το τακτικό υπεραστικό έργο και άλλος για το τακτικό αστικό έργο.

γ. Ειδικά για τις τακτικές αστικές οδικές επιβατικές μεταφορές προκηρύσσεται διαγωνισμός για γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει αστικές περιοχές περισσότερων δήμων, όμορων ή μη, της αυτής ή άλλων περιφερειακών ενοτήτων, αν αυτό κρίνεται κατάλληλο για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και συγχρόνως για τη βιωσιμότητα του αναδόχου, ή αν η παροχή αυτοτελούς αστικού συγκοινωνιακού έργου σε κάποια γεωγραφική περιοχή κρίνεται ασύμφορη.

Ως κριτήρια για τον καθορισμό της γεωγραφικής περιοχής παροχής αστικού συγκοινωνιακού έργου, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού στην περίπτωση αυτή, λαμβάνονται ιδίως υπόψη τα εκτιμώμενα προς εκτέλεση χιλιόμετρα, ο απαιτούμενος για την εκτέλεσή τους αριθμός λεωφορείων και τα ακαθάριστα έσοδα του αναδόχου, η εξασφάλιση αστικών συγκοινωνιακών υπηρεσιών προς τους επιβάτες, η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και το ελάχιστο δυνατό κόστος μετακίνησης.

δ. Αν στην ίδια περιφερειακή ενότητα το τακτικό υπεραστικό συγκοινωνιακό έργο παρέχεται από περισσότερους συγκοινωνιακούς φορείς, προκηρύσσονται αντίστοιχοι διαγωνισμοί ανάθεσης.

ε. Σε περιφέρειες στις οποίες οι τακτικές υπεραστικές ενδοπεριφερειακές και διαπεριφερειακές οδικές επιβατικές μεταφορές παρέχονται από έναν συγκοινωνιακό φορέα για περισσότερες της μίας περιφερειακές ενότητες, προκηρύσσεται ενιαίος διαγωνισμός και ανακηρύσσεται ένας ανάδοχος, για το σύνολο του υπεραστικού συγκοινωνιακού έργου.

στ. Στις νήσους, η ανάθεση του έργου, μετά από ανοικτή διαγωνιστική διαδικασία ή διαδικασία απευθείας ανάθεσης, διενεργείται κατά μεμονωμένη νήσο.

Αν ο ανάδοχος παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα, καθώς και από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1370/2007, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα, όπως 16 εξειδικεύονται στην απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου, το ύψος των οποίων κυμαίνεται από χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε βάρος των αναδόχων αποτελούν έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού.

ΠΗΓΗ: capital.gr

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *