Χρηματοδότηση, εξωστρέφεια και στελέχωση των ΑΕΙ στο «μικροσκόπιο» της 100ης Συνόδου των Πρυτάνεων στην Κρήτη

Νέες φοιτητικές εστίες μέσω ΣΔΙΤ θα αποκτήσουν η Θεσσαλία, η Κρήτη και η Θράκη.

Μεγάλη αποστολή εκπροσώπων κορυφαίων Πανεπιστημίων της Αμερικής ηρθε στην Ελλάδα καθώς η στελέχωση, η χρηματοδότηση και η εξωστρέφεια είναι το «τρίπτυχο» της επόμενης ημέρας για τα Πανεπιστήμια. Ενδεικτικό του κλίματος που επικράτησε είναι ότι συμφωνήθηκε η δημιουργία μιας ομάδας εργασίας, υπό τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή εκπροσώπων της Συνόδου Πρυτάνεων, για την υποστήριξη της υλοποίησης του νέου νόμου για τα ΑΕΙ.

Η υλοποίηση του νέου νόμου-πλαισίου για τα Πανεπιστήμια, απασχόλησε την Σύνοδο Πρυτάνεων, στην οποία συμμετείχαν δια ζώσης η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, που ενημέρωσε τους πρυτάνεις ότι 262 παρατηρήσεις και τα σχόλια εκ μέρους της Συνόδου Πρυτάνεων, των ΑΕΙ, φορέων, μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολιτικών κομμάτων, ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του νόμου.

Oι πρυτάνεις από την πλευρά τους θεωρούν ως επιτακτική ανάγκη την διαμόρφωση «οδικού χάρτη » εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που διέπουν την εκλογή των οργάνων διοίκησης, που αποτέλεσαν και το σημείο τριβής μεταξύ υπουργείου και πρυτάνεων. Οι πρυτάνεις συμφώνησαν ότι τα Πανεπιστήμια χρειάζονται περισσότερους πόρους και προσωπικό για τις νέες δομές που δημιουργούνται με το νόμο για τα ΑΕΙ.

Συζητήθηκε αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα και τα στάδια εφαρμογής των επιμέρους διατάξεων του νέου νόμου-πλαισίου, με προτεραιότητα στις διαδικασίες ανάδειξης των νέων διοικήσεων των Πανεπιστημίων, όπως π.χ. η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης, την υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, την αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας..

Στη διάρκεια της Συνόδου αναφέρθηκαν, μεταξύ άλλων:

– Χρηματοδότηση: Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της καταβολής της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών, η οποία φέτος είναι αυξημένη κατά 14,5%, ενώ εγκρίθηκε το τομεακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021-27, με βασικούς άξονες: σύνδεση με την αγορά εργασίας, υποτροφίες, διεθνοποίηση-αριστεία, δεξιότητες/δια βίου μάθηση, ισότιμη πρόσβαση, διασφάλιση ποιότητας. Επίσης, για δεύτερη χρονιά, η κατανομή της ετήσιας τακτικής χρηματοδότησης των ΑΕΙ πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με στόχο τη διαφάνεια και τη δίκαιη κατανομή του τακτικού προϋπολογισμού. Επίσης, προχωρούν τρία έργα Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για την κατασκευή φοιτητικών εστιών (για 5.456 κλίνες) ύψους 295 εκ. ευρώ, στα Πανεπιστήμια Κρήτης, Θεσσαλίας και Θράκης, ενώ δρομολογείται και η υποβολή άλλων τριών αντίστοιχων έργων στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλονίκης.

– Στελέχωση: Συνεχίζονται οι πράξεις προκήρυξης και διορισμού των 1.450 νέων θέσεων μελών ΔΕΠ που έχουν δοθεί από το 2020, ενώ προχωρά και ο διαγωνισμός ΑΣΕΠ για τις θέσεις διοικητικού προσωπικού που δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία στα ΑΕΙ της χώρας.

– Εξωστρέφεια: Με δεδομένο πλέον ένα πλήρες θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, τα ΑΕΙ μπορούν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εξωστρέφειά τους. Ανακοινώθηκε ότι μεταξύ 5-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα λόγω πανδημίας επίσκεψη εκπροσώπων περισσότερων από 25 κορυφαίων Αμερικανικών Πανεπιστημίων, προκειμένου να εμπεδώσουν τις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επέκτασής τους. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αποστολές τριτοβάθμιων ιδρυμάτων των ΗΠΑ σε άλλη χώρα των τελευταίων χρόνων.

H 100η Σύνοδος Πρυτάνεων

H 100η Σύνοδος Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων διεξήχθη από 17 έως 20 Ιουλίου στα Χανιά με φυσική παρουσία, αλλά και με δυνατότητα συμμετοχής μέσω τηλεδιάσκεψης, με διοργανωτή το Πολυτεχνείο Κρήτης και Προεδρεύοντα τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητή Ευάγγελο Διαμαντόπουλο και συμμετέχοντες στο Προεδρείο τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Καθηγητή Ανδρέα Μπουντουβή και τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τριαντάφυλλο.

Η Σύνοδος διαπιστώνει την επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός «οδικού χάρτη» εφαρμογής των βασικών διατάξεων του νόμου και ιδιαίτερα αυτών που διέπουν την εκλογή των οργάνων διοίκησης. Τονίστηκε η ανάγκη για ενίσχυση των διοικητικών, οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών των Πανεπιστημίων, με προσωπικό και πόρους, που απορρέει από τις πολλαπλές δομές που δημιουργούνται και λειτουργούν σε μόνιμη βάση στα Ιδρύματα, καθώς και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που θεσπίζονται από το νόμο.
Σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, διαπιστώνεται ότι η σχετική ρύθμιση παρουσιάζει ουσιαστικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς τα λίγα τον αριθμό Τμήματα Επιστημών της Αγωγής θα πρέπει να συνάψουν συμφωνίες με πολλά ενδιαφερόμενα ΑΕΙ και για πολλές Σχολές, ενώ δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για κάποιες κατηγορίες εν ενεργεία φοιτητών.

Το πρόβλημα της χρηματοδότησης, ειδικά σε ότι αφορά στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των Ιδρυμάτων, παραμένει σοβαρό και επείγον εν όψει του νέου ακαδημαϊκού έτους και ζητείται να χορηγηθεί άμεσα έκτακτη επιχορήγηση προκαθορισμένου σκοπού (πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους) που να καλύπτει το σύνολο των εκτιμώμενων ενεργειακών αυξήσεων για το 2022. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η άμεση δρομολόγηση ενεργειών για την καταβολή της εθνικής χρηματοδότησης σε ερευνητικά Ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα μέσω του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προβλέπεται μια δύσκολη περίοδος εφαρμογής του νόμου, καθώς αναμένονται ριζικές αλλαγές στις λειτουργικές διαδικασίες για την ομαλή μετάβαση στο νέο θεσμικό πλαίσιο, ενώ δεν δίνονται δραστικές λύσεις στα χρόνια προβλήματα υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης των Ιδρυμάτων.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *